banner17
09 Şubat 2023 Perşembe

MERZİFON TEK YÜREK

DHMİ AMASYA-MERZİFON HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İÇİN KALYAK ALIMI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) AMASYA-MERZİFON HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

12 Aralık 2022 Pazartesi 08:14
Bu haber 390 kez okundu
 DHMİ AMASYA-MERZİFON HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İÇİN KALYAK ALIMI
DHMİ AMASYA-MERZİFON HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İÇİN KALYAK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1354292
 
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) AMASYA-MERZİFON HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DHMİ Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Merzifon/AMASYA 05300 MERZİFON/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3585351016 - 3585351076
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : DHMİ AMASYA-MERZİFON HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İÇİN KALYAK ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Özel Kalorifer Yakıtı(Kalyak): 35.000 Kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DHMİ Amasya/Merzifon Havalimanı Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İDARE' nin talebi doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında talep edilen akaryakıt miktarı İdareye teslim edilecektir. İhtiyaç mahallerine akaryakıt ürünlerinin teslimatları İDARE' nin belirleyeceği zamanlarda ve belirlediği miktarlarda yapılacak olup, YÜKLENİCİ önceden haber vermeksizin ikmal yapamaz.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.12.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Amasya-Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Garaj Binası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım Şirketinden almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden; Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik Belgesi ve Akaryakıt İstasyonu İşletim Ruhsatı’nın noter tasdikli suretini veya aslını teklif ile birlikte vereceklerdir.

-İhaleye katılacak dağıtım şirketleri; EPDK’dan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden “Dağıtıcı Lisansı'nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.

-İhaleye katılacak akaryakıt bayileri; EPDK’nın yetki verdiği Dağıtıcı Lisansı'na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden Bayilik Lisansı'nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.

EPDK'nın Petrol Piyasası Lisans yönetmeliği gereği “İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, benzin türleri ile motorin, kırsal motorin, jet yakıtı ve otobiodizel satışı yapamaz4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV