banner17
28 Temmuz 2021 Çarşamba

MERZİFON İÇİN ALINAN KISITLAMA KARARLARI

İHALE İLANI

T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

12 Mart 2021 Cuma 09:36
Bu haber 7718 kez okundu
 İHALE İLANI
1-  İHALE USULÜ: İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen  bedelden artırım  yapılarak Açık Teklif usulü ile İŞYERLERİ KİRALANMASI işidir. TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI
S. NO KÖY/MAHALLE CADDE
SOKAK
MEVKİİ KAPI NO YÜZ ÖLÇÜM CİNSİ TAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNATI
ŞARTNAME
BEDELİ
İHALE SAATİ
1- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 286 ADA 2/A 20,00 M2 İŞYERİ 180,00-TL
KDV HARİÇ
225,00-TL 50,00-TL 09:30
2- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 286 ADA
 
4/A 20,00 M2 İŞYERİ
 
180,00-TL
KDV HARİÇ
225,00-TL 50,00-TL 09:35
3- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 286 ADA
 
6/A 20,00 M2 İŞYERİ
 
180,00-TL
KDV HARİÇ
225,00-TL 50,00-TL 09:40
4- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 286 ADA
 
8/A 20,00 M2 İŞYERİ
 
180,00-TL
KDV HARİÇ
225,00-TL 50,00-TL 09:45
5- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 286 ADA
 
11/D 20,00 M2 İŞYERİ
 
180,00-TL
KDV HARİÇ
225,00-TL 50,00-TL 09:50
6- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 286 ADA
 
12/A 20,00 M2 İŞYERİ
 
180,00-TL
KDV HARİÇ
225,00-TL 50,00-TL 09:55
7- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 636 ADA
 
259/A 54,00 M2 İŞYERİ
 
430,00-TL
KDV HARİÇ
530,00-TL 50,00-TL 10:00
8- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 636 ADA
 
263/A 54,00 M2 İŞYERİ
 
515,00-TL
KDV HARİÇ
635,00-TL 50,00-TL 10:05
9- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 636 ADA
 
276/A 54,00 M2 İŞYERİ
 
430,00-TL
KDV HARİÇ
530,00-TL 50,00-TL 10:10
10- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 636 ADA
 
278/A 54,00 M2 İŞYERİ
 
430,00-TL
KDV HARİÇ
530,00-TL 50,00-TL 10:15
11- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ESKİ SANAYİ SİTESİ 636 ADA
 
280/A 54,00 M2 İŞYERİ
 
430,00-TL
KDV HARİÇ
530,00-TL 50,00-TL 10:20
12- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
HAVUZLU SOKAK 4 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YANI 3/A 16,00 M2 İŞYERİ
 
250,00-TL
KDV HARİÇ
310,00-TL 50,00-TL 10:25
13- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
HAVUZLU SOKAK 4 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YANI 5/A 16,00 M2 İŞYERİ
 
170,00-TL
KDV HARİÇ
210,00-TL 50,00-TL 10:30
14- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
HAVUZLU SOKAK 4 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YANI 7/A 16,00 M2 İŞYERİ
 
170,00-TL
KDV HARİÇ
210,00-TL 50,00-TL 10:35
15- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
HAVUZLU SOKAK 5/A 25,00 M2 İŞYERİ
 
300,00-TL
KDV HARİÇ
370,00-TL 50,00-TL 10:40
16- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
HAVUZLU SOKAK 9/A 6,00 M2 İŞYERİ
 
170,00-TL
KDV HARİÇ
210,00-TL 50,00-TL 10:45
17- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
HAVUZLU SOKAK 19/A 18,00 M2 İŞYERİ
 
350,00-TL
KDV HARİÇ
430,00-TL 50,00-TL 10:50
18- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ALTI 6/A 22,80 M2 İŞYERİ
 
270,00-TL
KDV HARİÇ
335,00-TL 50,00-TL 10:55
19- KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
HAVUZLU SOKAK 7,50 M2 BÜFE 240,00-TL
KDV HARİÇ
295,00-TL 50,00-TL 11:00
20- M.AKİF ERSOY
MAHALLESİ
YENİ TAHIL PAZARI 100,00 M2 İŞYERİ 700,00-TL
KDV HARİÇ
860,00-TL 50,00-TL 11:05
21- BAHÇELİEVLER MAHALLESİ TAŞTAN SÖNMEZ CAD. KREDİ YURTLAR KURUMU ÖNÜ 7,50 M2 İŞYERİ 580,00-TL
KDV HARİÇ
715,00-TL 50,00-TL 11:10
22- GAZİMAHBUP
MAHALLESİ
KELLECİ SOKAK KATIK PAZARI 7
NOLU
10,05 M2 İŞYERİ 230,00-TL
KDV HARİÇ
285,00-TL 50,00-TL 11:15
23- GAZİMAHBUP
MAHALLESİ
MÜFTÜ BAYIR SOKAK 7,50 M2 BÜFE 290,00-TL
KDV HARİÇ
360,00-TL 50,00-TL 11:20
24- HACI HASAN
MAHALLESİ
OTOBÜS TERMİNALİ
F BLOK
5
NOLU
17,25 M2 İŞYERİ 325,00-TL
KDV HARİÇ
400,00-TL 50,00-TL 11:25
25- HACI HASAN
MAHALLESİ
OTOBÜS TERMİNALİ
F BLOK
4
NOLU
17,50 M2 İŞYERİ 325,00-TL
KDV HARİÇ
400,00-TL 50,00-TL 11:30
26- BAĞLARBAŞI
MAHALLESİ
ŞEHİT YAŞAR AKPINAR SOKAK 2
NOLU
645,00 M2 İŞYERİ
 
1.740,00-TL
KDV HARİÇ
2.135,00-TL 50,00-TL 11:35
27- BAĞLARBAŞI
MAHALLESİ
MEHMET AKİF ERSOY PARKI İÇERİSİ 1050 M2 İŞYERİ 3.600,00-TL
KDV HARİÇ
4.410,00-TL 50,00-TL 11:40
28- BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ŞEYH ŞAMİL CADDESİ 500 M2 İŞYERİ 2.350,00-TL
KDV HARİÇ
2.880,00-TL 50,00-TL 11:45
29- CAMİCEDİT MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 1
NOLU
410 M2 İŞYERİ 2.100,00-TL
KDV HARİÇ
2.575,00-TL 50,00-TL 11:50
 2-  İhalenin Yapılacağı Yer ve Tarih: Merzifon Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 23.03.2021 SALI  günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

 3-  İdarenin Adresi Ve Telefon Numaralari: Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No:163  Merzifon – AMASYA  Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 29

 4-  İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Kanuni ikametgâh olması;
 2. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
 3. İmza sirküleri vermesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
D) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi  ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
 1. İdari şartnamenin 14. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.
 
  Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
 • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV