banner17
28 Ocak 2023 Cumartesi

BULANA 20 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

“Güçlü Türkiye amacını esas alan bir yükseköğretim sistemi inşa ediyoruz”

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın açıklamasında bulundu.Yüksek öğrenimdeki gelişmeler ve gerçekleştirilen projeler ile yatırımlar hakkında basın açıklamasında bulunan Vekil Karahocagil; YÖK olarak “Güçlü Türkiye” hedefine ulaşabilmek için güçlü yükseköğretim sistemi inşa ederek destek vermeye devam ediyoruz’ dedi.

13 Ocak 2023 Cuma 08:06
Bu haber 429 kez okundu
  “Güçlü Türkiye amacını esas alan bir yükseköğretim sistemi inşa ediyoruz”

Güçlü Türkiye amacını esas alan bir yükseköğretim sistemi inşa ederek 2023 seçimleri ile birlikte yola devam diyoruz diyen Vekil Karahocagil açıklamasının devamında;“Bugünkü basın açıklamam, ülkemizin yükselen umudu, büyüyen gücü, geleceğimiz, istikbalimiz gençlerimizin çoğunluğunu ilgilendiren yüksek öğrenimdeki gelişmeler ve gerçekleştirilen projeler, yatırımlar hakkında olacaktır.

Genç nüfus, niteliği gereği her toplum için değişimin temel dinamiğidir.

Toplumsal değişmenin ve gelişmenin önemli bir belirleyicisi ve itici unsurudur.

Gençlerimize hatırlatmak isterim ki, 100 yıl evvel atalarımız, dedelerimiz kanları ile sulayarak bize bıraktıkları bu topraklarda yaşayan tüm insanlar “Allah bir daha bize İstiklal Marşı yazdırmasın” duası ile bugünlere geldik.

Hamdolsun bu ülke o büyük savaştan sonra bir daha savaşın o soğuk yüzü ile karşılaşmadı.

Ancak yine gençlerimizin bilmesini isterim ki 3 Kasım 2002'den önceki ülkemizi, anlayacağınız şekilde şöyle tarif edebilirim.

O günler ülkemiz, sanki yeni savaştan çıkmış gibi, kıtlık yaşamış gibi, yorgun, yılgın, yaşlı ve ümitsiz bir durumdaydı.

Modern tarihte, bu kadar genç bir ülke, böylesine genç nüfusa sahip bir ülke, bu kadar yaşlı, bu kadar çağdışı bir görüntü sergilemekteydi.

Bunun tek sebebi vardı,bu ülke yaşlı, eskimiş bir siyasi akıl ve çağdaşı yönetim anlayışı ile yönetilmekteydi.

Bu anlayışın değişmesi, ülkenin kaderinin değişmesi demektir ve o günün gençleriyle bu değişimi gerçekleştirdik.

 20 yılda neler yapılacağını, nasıl projelerin gerçekleştirileceğini gözler önüne serdik.

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedik ispatta ettik.

Yüksek öğrenimdeki gençlerimizi düşünerek 108 yeni yurt binası açtık.

Burs miktarını,lisansta 1.250 TL'ye, yüksek lisansta 2.500 liraya, doktora da 3.750 liraya yükselttik.

850 bin öğrencimize yurt imkanının yanı sıra beslenme yardımlarını 1800 liraya yükselttik.

Gençlere güvenini her zaman vurgulayan ve seçme seçilme yaşını 18'e indirerek bunu ispat eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 3.3 milyon gencimizin 27 milyarlık endeks borcu silindi.

YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girmeye hak kazanan talebelerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri verileceğini de buradan tekrar belirtmek isterim.

Yüksek öğretimde kalite yarışı bitmeyecek bir süreçtir. Dünyada olduğu gibi ülkemizin de her alanda olduğu gibi yükseköğretimde de güçlü yatırım yapması ve diğer ülkelerle rekabet edebilmesi amacıyla yatırımlar yapılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak “Güçlü Türkiye” hedefine ulaşabilmek için güçlü yükseköğretim sistemi inşa ederek destek vermeye devam ediyoruz.

Türk Yükseköğretimi, dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek akla ve bilime dayalı, gerçek olgu ve ilkelerden oluşan bilgiye, yeteneklere ve ülkemiz için önem ve anlam taşıyan değerlere dayalı eğitim anlayışını öncelemektedir.

Geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek ve yönetecek genç nesilleri yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren YÖK'ün proje ve desteklerine baktığımızda;

Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm Projesi ile 16 üniversitede 10 binin üzerinde öğretim elemanı “Dijital Çağda Yüksek Öğretimde Öğrenme ve Öğretme”,

61 binin üzerinde öğrenci de Dijital Okul Yazarlık eğitimi almıştır.

Ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda üniversitelerin güçlerini birleştirerek bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak nitelikteki araştırma için koordinatör yüksek öğretim kurumunun bünyesinde birden fazla devlet yükseköğretim kurumunun işbirliği ile 8 Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçirilmiştir.

Bu merkezler sayesinde üniversiteler güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirerek ortak araştırma yapmaları sağlanmıştır. Tarım, hayvancılık, sağlık, gıda, jeotermal sera, nörobilim ve nöro teknolojileri gibi stratejik alanlarda araştırmalar yapılmaktadır.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri, ilk kez 2017 yılında başlatılmış ve bu ödüller bireysel, kurumsal ve özel olmak üzere üç kategoride verilmektedir.

Engelli öğrencilerin eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımına destek olmak, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018 yılından bu yana "Engelsiz Üniversite Ödülleri" verilmeye devam edilmektedir.

Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi hayata geçirildi. YÖK, bu proje ile genç bilim insanlarının uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerini geliştirmek ve Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmalarını uluslararası düzeyde daha görünür kılmak için öğretim elemanlarımızın yabancı dilde akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin “Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı”nı hayata geçirmiştir.

Programa, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen devlet yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarından birinde öğretim elemanı olarak çalışanlardan son 3 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen Uluslararası bir ingilizce dil sınavından muadili en az 70 puan aldığını belgelendirenler başvurabilmektedir.

Program kapsamındaki eğitimler çevrimiçi olarak ODTÜ tarafından verilmekte, bir yıl içerisinde en fazla 200 öğretim elemanı faydalanabilmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulunun İşbirliği Protokolü veya Mutabakat Zaptı imzaladığı ülkelerden gelen ve devlet yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans ve lisansüstü öğrenim ücreti, Türkçe dil eğitim giderleri, genel sağlık sigortası primi, yurt ücretinin karşılanması veya bu kapsamdaki öğrencilere burs verilmektedir.

Türkiye, 182 ülkeden 200 bine aşkın öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

Bu anlamda uluslararası alanda dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktayız.

Uluslararası öğrenci sayısı 2002 yılında 15 bin iken 2022 yılında 200 binin üzerine çıkmıştır.

2002 yılında 76 olan üniversite sayısı 2022'de 208 olmuştur.

2002 yılında 1,6 milyon öğrenci sayısına sahipken 2022 yılında8 milyondan fazla öğrenci yüksek öğrenime devam etmektedir.

YÖKSİS kız öğrenci oranı 2002'de %42 iken 2022'de %49'a ulaşmıştır.

Kadın öğretim elemanı oranı 2002'de %37 iken 2022'de %45,7'dir.

YÖK'ün hazırlamış olduğu yayın ve raporlara da şöyle bir bakacak olursak;

Türkiye'nin kendine özgü şartları dikkate alınarak belirlenen göstergeler aracılığıyla üniversitelerin güçlü yönlerinin ortaya konulması ve gelişime açık alanlarının desteklenmesini amaçlayanÜniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu her yıl hazırlanmaktadır.

Rapor, yükseköğretim sisteminin iyileştirilmesine yönelik ne tür müdahalelerde bulunulabileceğine ve hangi alanlarda araştırmalar yapılabileceğine ilişkin ipuçları vermekte ayrıca Yükseköğretim sisteminin şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamında çok önemli katkılar sunmaktadır.

Üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla 2022 yılında YÖK Atlas hazırlanmıştır.

Öğrencilerin ikamet ettikleri yer ile tercih ve yerleştirme verilerini kullanarak iller arası hareketliliği analiz eden  Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu yayınlanmıştır.

Son olarak YÖK tarafından hayata geçirilen yeni projelerden bahsederek basın açıklamamı sonlandırmak istiyorum.

Farklı kaynaklardan elde edilen büyük miktarda verinin keşfedilmesinin ve yaygın kullanımının, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk yüksek öğretimine önemli ivmeler kazandıracak olan Yükseköğretim Büyük Veri Projesi hayata geçirilmiştir.

YÖK ile EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) arasında enerji alanında uzun vadeli stratejiler, uygulamalar ve katma değeri yüksek milli teknolojilerin geliştirilmesi, enerji piyasasındaki sermayenin milli ekonomideki payının artırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında Enerji Akademi Programı hayata geçirilmiştir.

Çalışmalarına devam edilen üniversite-sanayi iş birlikleri kapsamında yerli ve milli havacılık ve uzay sanayisinin geliştirilmesine katkı sunacak projelere destek sağlanması amacıyla YÖK ile TUSAŞ arasında yüksek öğretim alanında iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Eğitim sistemi içerisinde üretilen bilginin katma değere dönüşmesinde en önemli etken yetişmiş insan kaynağıdır.

Türkiye Yüzyılı’nda Yükseköğretimde bitmeyen, bitmeyecek olan kalite yarışında ülkemizi dünyada “Güçlü Türkiye” hedefine taşıyan YÖK Başkanımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara yürekten teşekkür ederim.

Bu nedenle AK Parti hükümeti olarak Türkiye'nin yükseköğrenim alanında da teknoloji ve Ar-Ge faaliyetlerine önem verildiğini belirtiyor Güçlü Türkiye amacını esas alan bir yükseköğretim sistemi inşa ederek 2023 seçimleri ile birlikte yola devam diyor, saygılar sunuyorum’ifadelerini kullandı.

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV